Propietats mentals de la personalitat

No és cap secret que cadascun de nosaltres té una sèrie de propietats psíquiques individuals que fan que la personalitat sigui multifacètica, a diferència d'aquells que l'envolten. Es dóna des del naixement, per la qual cosa una persona pot regular el seu propi comportament , accions, basades en habilitats individuals.

És important tenir en compte que, per propietats psíquiques, volem dir característiques que són significatives i constants en les seves característiques, que es caracteritzen per l'estabilitat, que es manifesta en un cert període de temps. Un exemple viu d'això pot servir de la següent manera: en aquest moment en què alguna cosa o fins i tot algú és molest, al final es pot dir que ets una persona irritable, però és en aquest moment. Partint d'això, aquesta propietat mental és estable, però per un cert temps. No pot estar constantment insatisfet amb alguna cosa, irritat.

Estructura de les propietats mentals de la personalitat

És la totalitat de les qualitats esmentades a continuació que formen l'estructura psíquica de l'home:

1. Caràcter, valors personals, temperament : aquestes propietats són inherents a totes les persones, són una imatge dinàmica i evolutiva completa de les capacitats funcionals de cadascun de nosaltres.

2. Les propietats personals, que es manifesten en diferents formes depenent de les circumstàncies, la situació i el seu entorn (per exemple, una persona pot ser un subjecte de cognició, comunicació, activitat social).

3. Qualitats expressades només durant la interacció entre si com:

4. El magatzem mental, que es fa sentir en un moment en què s'enfronta a la solució de situacions vitals.

Propietats mentals i condicions de personalitat

Si les propietats psíquiques són personals, les característiques constantment es repeteixen, els estats descriuen el funcionament mental, confiant en un determinat moment de temps. Donen una caracterització de la psique, basada en qualitats, rendiment, etc. Es distingeixen segons:

Caràcter com a propietat psíquica d'una persona

Caràcter: un conjunt de maneres de comportament humà, basat en la posició vital de l'individu. A més, el personatge és una característica determinada de la seva psique. En ella es fixen les característiques de la seva criança, individualitat, socialització. Alguns dels trets de caràcter que condueixen determinen la personalitat principal. El principal i més essencial en les qualitats de caràcter és l'equilibri de cadascuna de les seves característiques. En el cas en què es compleixi tal condició, una persona amb un caràcter harmoniós confia en les seves pròpies habilitats, sap com aconseguir els seus objectius, tot adherint-se a la seqüència.

Habilitats, com a propietat psíquica de la personalitat

Les habilitats determinen la capacitat de cada persona per tenir èxit en una o altra branca de vida, activitat. La principal condició per a la seva determinació són:

Gràcies a les seves habilitats, una persona és capaç de desenvolupar propietats psíquiques individuals.

Cal esmentar que els fonaments són el fonament del seu desenvolupament. Per cert, aquests últims s'estableixen al néixer, és a dir, són trets innats de cada organisme.