Com fer una xemeneia?

La llar de foc a l'interior modern és un símbol de confort de la llar, valors familiars immutables. Tenint en compte la qüestió de com fer una xemeneia, cal determinar primer si serà una llenya real o la seva imitació.

Com fer una xemeneia a la casa?

Per equipar la llar de foc a la casa, cal tenir cura de la base ignífuga de la llar, una bona xemeneia i l'aïllament tèrmic de les parets. Aquest últim és necessari per millorar les qualitats d'estalvi d'energia dels locals. Materials aptes per aïllants tèrmics: formigó cel·lular, xapa d'amiant, maó ignífug, magnesita. La seva fixació normalment es realitza de dues maneres: amb l'ajuda de solucions especials o mecànicament, mitjançant cargols i accessoris d'alambre d'alabastre.

La pròpia xemeneia és millor fabricada a partir de maons refractaris, de formigó, les xemeneies es poden fer en ceràmica o en acer inoxidable.

L'equipament de la xemeneia a l'apartament només es diferencia en l'especificitat de la xemeneia: cal determinar individualment per a cada habitatge, segons el disseny i les comunicacions que hi ha a la casa.

La longitud mínima de la xemeneia de la xemeneia és de 5 metres, la mida del forat de la canonada hauria de ser aproximadament igual a la mida del maó. A més, el disseny de la xemeneia de la xemeneia suposa la presència de canals especials que eliminaran el sutge i evitarà la seva instal·lació a la llar de foc. Si les dimensions de l'habitació no permeten que la xemeneia es construeixi a una alçada suficient, haurà d'estar equipada amb un extractor de fum elèctric.

També cal esmentar que hi ha dos tipus d'unió a la xemeneia de la xemeneia:

Com els materials per a l'equipament de xemeneies, maó, ceràmica i acer inoxidable s'utilitzen amb més freqüència.

Com fer una xemeneia de l'estufa?

En moltes cases, així com en els apartaments de l'antiga fundació, es conservaven estufes, originals de combustió de la fusta, més tard convertides en calefacció per gas. Es poden reposar fàcilment per a una xemeneia: és molt més fàcil d'equipar-lo des de zero. A més, que a les cases amb escalfament de calefacció ja hi ha una xemeneia, aquesta és la meitat de la batalla que es fa per vostè.

Abans de fer una xemeneia fora del forn, heu d'assegurar-vos que les xemeneies funcionen correctament i que hi ha prou tracció necessària perquè el centre funcioni correctament. Per això, cal que us poseu en contacte amb l'estufa.

Si el forn es fa amb força, els esforços principals per a la seva reelaboració s'han de concentrar en la conversió de la canonada. Probablement, per a la xemeneia també serà necessari augmentar l'obertura del forn. A continuació, podeu continuar amb l'equipament de la porta decorativa de la xemeneia, després de la qual podeu començar a decorar la llar.

Com fer una xemeneia decorativa?

La creació d'una llar de foc decorativa en general implica l'equipament d'una llar de foc elèctrica, l'aïllament tèrmic de les parets adjacents i la decoració del panell decoratiu. Per fer-ho, de fet, podeu utilitzar els mateixos materials que per decorar una llar de foc real, per exemple: maó, diversos tipus de pedra artificial, rajoles ceràmiques, forja per crear taules de xemeneia.

Un dels materials més comuns per crear elements arquitectònics interns a les sales és el guix. És molt adequat per crear un panell decoratiu de xemeneia tant elèctric com de llenya. Abans de muntar l'estructura del tauler de guix, és necessari preparar la base per a la font: això és especialment cert si es vol equipar una llar de foc de fusta. En aquest cas, l'alçada òptima del coixí refractari no és inferior a 20 cm, la distància entre la base de la llar i el tauler d'incendis de la placa de guix hauria de ser d'uns 10 cm.