Façana de passos amb rajoles

L'organització dels passos per a la casa és una de les fases més difícils d'acabar les obres de façana. Es troba a les terrasses durant l'any en què es comptabilitza la major càrrega, ja que la gent els escalfa tots els dies, i la fundació no és la mateixa que en el cas de la fundació. Per tant, quan s'enfronten els passos amb rajoles, cal observar les següents condicions:

Rajola per porxo i escales

Depenent de la forma dels passos i del tipus de construcció, es poden utilitzar els següents tipus de rajoles:

  1. Models amb una vora "segura" . Els fabricants emeten models especials amb vores corrugades que minimitzen el risc de lliscament al baixar els passos. Aquests rajoles estan muntats a la vora de la banda de rodament amb un petit voladís, que en espessor és igual a l'amplada de l'elevador.
  2. Rajoles de cantonada . Tenen un llom en angle recte. Les rajoles es col·loquen a la part superior de la banda de rodament i les parts restants s'enfronten a rajoles ordinàries, que ja es troben al kit.
  3. Rajoles de vorera . Enfrontar-se als passos amb rajoles poc profundes es realitza si els passos són prou amplis. No obstant això, en aquest cas, el treball s'ha de fer de forma qualitativa, ja que fins i tot petits defectes en l'operació conduiran a la destrucció de l'estructura.
  4. Rajoles de porcellana . A diferència de les rajoles, el gres porcellànic està pintat de manera uniforme sobre tot el gruix, per la qual cosa fins i tot amb l'aparició de xips petits, això no es farà palès. També té una menor porositat i menys exposició a la humitat.